+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

14. Venedik Mimarlık Bienali

14. Venedik Mimarlık Bienali, 7 Haziran - 23 Kasım 2014 arasında düzenlendi. Rem Koolhaas küratörlüğünü yaptığı bienalin teması Fundamentals'ti.

Rem Koolhaas temayı şöyle ifade ediyor:

Fundamentals mimarlar hakkında değil, mimarlık hakkında bir bienal olacaktır. Çağdaşın kutlamasına adanan birkaç bienal sonrasında, Fundamentals geçmiş üzerine odaklanacak - başka bir deyişle; her tür mimarinin, her mimar tarafından kullanılan kaçınılmaz elemanlarına (kapı, döşeme, tavan vb.) ve ulusal mimarilerin son 100 yıl içindeki gelişimine... Merkez Pavyon, Arsenale ve ulusal pavyonlarda yer alacak ve birbirini tamamlayan üç adet gösterimde; bu retrospektif, bugun açıkca yorgun olan mimarlığın temel repertuarının zenginliğine taze bir bakış üretecektir.

1914 yılında, "Çin" mimarisi, "İsviçre" mimarisi ya da "Hindistan" mimarisinden bahsedildiğinde bir anlam ifade ediyordu. 100 yıl sonrasında ise savaşlar, politik rejimler, gelişimin farklı durumları, ulusal ya da uluslararası mimarlık akımları, kişisel yetenekler, arkadaşlıklar, tesadüfi kişisel yollar ve teknolojik gelişimin etkisinde; bir zamanlar kendine özgü ve yerel olan mimariler, birbirinin yerini alabilir ve küresel oldular. Görünüşe bakılırsa, ulusal kimlik modernliğe kurban edilmiş oldu.

Bienalin her zamanki programından bir yıl önce başlamanın verdiği belirleyici avantajla, bu fazla zamanı, Ulusal Pavyonlar arasında koordinasyonu ve uyumu belirli düzeyde sağlamak icin kullanmayı umut ediyoruz. Ideal olarak; temsil edilen ülkelerin tek bir temaya bağlı olmalarını - Moderni Absorbe etmek: 1914-2014 - ve hepsinin kendi usulüyle, tek bir tipoloji repertuvarı içinde tek bir modern dilin neredeyse ulusal kabulünün lehinde oluşan ulusal özelliklerin silinme sürecini göstermek istiyoruz.

Birinci Dünya Savaşı - modern küreselleşmenin başlangıcı - bu anlatı çeşitliliğine başlangıç noktası oluşturuyor. Kültürler arası kayda değer karşılaşmaları, teknik buluşları ve "ulusal"ın da fark edilmeyen yönlerini içeren ve uluslararası mimarlık dili olarak görünen bu geçiş, aslında bizim tipik olarak anladığımızdan daha karmaşık bir süreçtir. Aynı anda her yerde olabilen Google araması ve kültürel düzleşmenin olduğu günümüzde, bu anlatıları ortaya çıkarmak ve diriltmek mimarlığın geleceği için çok önemlidir.

Geçtiğimiz 100 yılın biriken tarihini anlatarak, Ulusal Pavyonlar'daki sergiler, mimarlığın tek, modern estetiğe dönüşümüne genel bir bakış açısı üretirken aynı zamanda, uluslararası işbirliği ve değiş tokuşu güçlendiren küreselliğin içinde hala hayatta kalmayı ve gelişmeyi sürdüren özgün ulusal özellik ve zihniyetleri ortaya çıkaracaktır...


29 ARA 2017
03 MAR 2017
24 MAY 2016
22 MAR 2016
08 OCA 2016
12 OCA 2015
09 OCA 2015
07 OCA 2015
25 ARA 2014
08 ARA 2014
19 KAS 2014
02 EYL 2014
05 AĞU 2014
17 HAZ 2014
13 HAZ 2014
13 HAZ 2014
10 HAZ 2014
10 HAZ 2014