+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Odalar'ın 'Dubai Kuleleri' Zaferi

Kaynak: Hürriyet
23 Aralık 2013, 09:35
  defa okundu.

Hükümetin TMMOB’nin yetkilerini sınırlayan yasa çalışmaları bağlı odaların tepkisini çekerken, idari yargının en üst merciinden çok önemli bir karar çıktı.

7. İdare Mahkemesi’nin, iki meslek odasının açtığı dava için “İhalede taraf değil, dava açma ehliyeti yok” diyerek verdiği ret kararı Danıştay Daireler Kurulu tarafından “Davacı kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu ve menfaati var” gerekçesiyle kaldırıldı. Karar, mimar ve mühendis odalarının çevre ve şehircilik ilkeleri adına açacağı davalar için içtihat niteliğinde.

Bilirkişi kararına rağmen ret

İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi avukatları tarafından İBB Başkanlığı aleyhine açtığı davaya konu olaylar şöyle gelişti:İki Oda, İBB Başkanlığı’nca 19 Mayıs 2006’da onaylanarak 7 Temmuz’da askıya çıkarılan 1/ 5000 Nazım İmar Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 4 Ağustos’ta dava açtı. Başvuruda İstanbul'un gereksinimi olan yeşil alan, park, ilkokul, sağlık tesisi gibi donatı alanlarının yetersizliği bilimsel raporlar ve yargı kararları ile kesinleşmiş bir bölgesinde, nadir kalmış kamu alanlarından biri olan garaj bölgesinin hukuk, planlama, şehircilik ilkeleri, kamu yararına aykırı olarak uluslararası gayrimenkul tekellerinin hizmetine sunulduğu öne sürüldü. 7. İdare Mahkemesi’nin atadığı bilirkişi heyeti 47 sayfalık raporla dava konusu değişikliğin yasa ve yönetmeliklere, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri ile kamu yararına uygun olmadığı kanaatini bildirdi. Mahkeme yeni bilirkişi atayarak ilk raporun tam aksi yönde görüş alarak 2008 yılında davayı reddetti. Danıştay 6. Dairesi; mahkemenin ret kararını “plan değişikliği işleminin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ret kararını bozdu.

Eski kararda ısrar daireler kurulundan döndü

İstanbul 7. İdare Mahkemesi bozma ilamı üzerine yeniden baktığı davada eski kararında ısrar edince dosya en üst idari yargı mercii olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gitti. Daireler Kurulu son sözü söyledi ve yerel mahkemenin kararını bozdu.

Kararda şöyle denildi:

“İstanbul 7. İdare Mahkemesi … sayılı kararıyla; davacı meslek kuruluşlarının, taşınmazların satışı için yapılan ihaleye katılmadıkları, sözleşmenin tarafı olmadıkları, bu nedenle ihaleye katılmayan, sözleşmenin tarafı olmayan davacılar ile iptal istemine konu edilen ihale işlemi arasında menfaat ilgisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine karar vermiştir… Uyuşmazlık konusu olayda dava konusu ihale işleminin, davacı Odaların faaliyet alanlarına ilişkin olması ve davanın dava konusu işlemin meslek kurallarını, şehircilik ilkelerini ve kamu yararını ihlal ettiği iddialarıyla açıldığının anlaşılması karşısında, davacıların dava konusu işlem nedeniyle menfaatlerinin etkilendiği sonucuna varılmaktadır…”

İBB Başkanı Kadir Topbaş geçen yıl İETT Garajı ihalesini yenileyeceklerini ve 1.1 milyar lira gelir beklediklerini açıklamıştı.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
7 gün içinde en çok
Okunan Yorumlanan
İlgili Haberler