+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması 1. Aşama Soru ve Cevapları Yayınlandı

7 Nisan 2017, 09:00
  defa okundu.

İller Bankası tarafından serbest, ulusal ve iki aşamalı olarak açılan Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması'na 1. aşama için gönderilen sorular yanıtlandı.

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması 1. Aşama Soru ve Cevapları Yayınlandı

SORU 1: Ben Sivas'ta yapmak istiyorum neden bu şans tanınmıyor bana. Seçtiğiniz illeri gezmek görmek okumak anlamak gibi bir süreç var. Aksine bu şehri bilenlere avantaj sağlamış oluyorsunuz. Adil olmayan sisteminizde yarışma alanını tüm Türkiye olarak belirlemek ne kadar zordur acaba? Böylelikle herkese eşitlik sağlanmış olur. Mevcut halde ilan edilen kentleri bilen kişiler 1-0 önde hatta 2-0 biz işimiz yok oturup bu kentleri araştıracağız sonrada tarihini bileceğiz sonrada burada mahalle tasarlayacağız. Sorun yok bu garip bir şey değil ama yarışma gibi bir platformda neden eşit şartlarda yarıştırılmıyoruz ki. İsteğiniz sadece bu kentleri bilenler katılsın ise söyleyecek çok ta şey kalmamıştır.

CEVAP 1: Yarışma alanı olarak şartnamede belirtilen illerden biri seçilebilir. Şartnamede belirtilen illerden herhangi biri ile ilgili bilgisi olmayan yarışmacılara bu yarışmayı, bu iller ile ilgili bilgilenme fırsatı olarak görmelerini tavsiye ederiz. Bu bilgilenme süreci önemlidir, fakat yarışma bilgi yarışması değil fikir yarışmasıdır.

SORU 2: Mimarlık öğrencisiyim katılabilir miyim? Grup çalışması olabilir mi (2 kişilik)?

CEVAP 2: Evet katılabilirsiniz. Öğrenciler meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 3: Ekip olarak katılma şartı var mıdır? Bir mimar tek başına katılabilir mi? Şartnameden net olarak anlaşılamadı.

CEVAP 3: Evet bir mimar tek başına katılabilir. Ekip olarak katılım şart olmamakla birlikte jüri disiplinlerarası ekip olarak katılımı tavsiye etmektedir. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 4: İstenenler arasında belirtilen açıklama raporu yalnızca mimari midir yoksa peyzaj mimarı, şehir plancısı vs. disiplinlere ait rapor da isteniyor mu?

CEVAP 4: Ayrı ayrı rapor istenmemektedir. Rapor yaklaşımı açıklayıcı, konuyu anlatacak mimari, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı konseptini içerecek detayda olmalıdır.

SORU 5: Belirtilen şehirler arasından seçilen yarışma alanı ile ilgili şart var mıdır? Alan büyüklüğü vb. gibi?

CEVAP 5: İlk aşamada alan ile ilgili bilgi verilmeyecektir. Bkz. Yarışma Şartnamesi 4 ve 5. Maddeler

SORU 6: Düzenlemiş olduğunuz yarışmaya mimarlık bölümü öğrencileri de katılabiliyor mu?

CEVAP 6: Evet katılabilirler. Öğrenciler meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 7: Düzenlemiş olduğunuz yarışmaya öğrenciler de katılabiliyor mu?

CEVAP 7: Evet katılabilirler. Öğrenciler meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 8: Mahalle tasarım yarışmasına mimarlık öğrencileri de katılabiliyor mu?

CEVAP 8: Evet katılabilirler. Öğrenciler meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 9: Yarışmaya öğrenciler katılabilirler mi?

CEVAP 9: Evet katılabilirler. Öğrenciler meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 10: Ben iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünden mezunum ve yarışmaya katılmak istiyorum. Yarışmaya hangi unvanla katılabilirim?

CEVAP 10: İç Mimar unvanıyla, meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "danışman veya yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirsiniz. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 11: Kategoriler arasında iç mimarlar olarak da katılarak projemiz geçerli sayılır mı? Ya da iç mimar +mimar olarak katılabilir miyiz?

CEVAP 11: İç mimarlar olarak, meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "danışman veya yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirsiniz. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 12: Yarışmaya öğrenci olarak veya son sınıf öğrencisi olarak katılabilir miyiz?

CEVAP 12: Evet katılabilirsiniz. Öğrenciler meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 13: Mahalle tasarım yarışması katılımcı kategorisi nedir acaba hangi meslek dalları katılabiliyor?

CEVAP 13: Bakınız Şartname Madde 7. "Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası veya Şehir Plancıları Odası veya Peyzaj Mimarı Odası'na kayıtlı üyelerden mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı katılabilir. Yarışma konusu sebebiyle yarışmacıların, disiplinlerarası (sosyolog, psikolog, ekonomist vb.) bir ekip çalışması yapması ve konunun niteliğine bağlı olarak diğer disiplin alanlarından danışmanlık hizmeti almaları tavsiye edilmektedir."

SORU 14: Yarışmaya şehir plancısı olarak bireysel veya 2 şehir plancısı olarak katılabilir miyiz?

CEVAP 14: Evet, şehir plancısı olarak bireysel veya 2 kişilik ekip olarak katılabilirsiniz.

SORU 15: Yarışmaya 4 şehir plancısı ekip olarak katılmamız mümkün mü?

CEVAP 15: Evet 4 şehir plancısı olarak katılımınız mümkün.

SORU 16: Yarışmaya tek başına şehir plancısı katılabiliyor mu?

CEVAP 16: Evet, katılabilir.

SORU 17: Mimarlık ve içmimarlık öğrencisiyim özel sebeplerden diplomamı alamadığımdan öğrenci olarak görünüyorum.

CEVAP 17: Resmi olarak hala öğrenci olanlar da diğer öğrenciler gibi; meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 18: 2 Kişilik ekipte ekip üyesinin ve biri mimarlar odası kayıtlı olması yeterli mi yoksa her adayın mı üye kaydı olması gerekiyor.

CEVAP 18: Ekip başı ve ekip üyelerinin meslek odasına üyelikleri zorunludur. Ekip içerisinde "yardımcı ve danışman" olarak katılan kişiler için odaya üyelik aranmaz. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 19: Öğrenciyim sadece mezun kişiler mi katılabiliyor?

CEVAP 19: Öğrenciler meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 20: "Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması" için seçeceğimiz alanın büyüklüğü hakkında bilgilendirir misiniz?

CEVAP 20: İlk aşamada alan ile ilgili bilgi verilmeyecektir.

SORU 21: Katılım grup şeklinde olabilir mi?

CEVAP 21: Evet. Ekip olarak katılım şart olmamakla birlikte jüri disiplinlerarası ekip olarak katılımı tavsiye etmektedir. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 22: Yarışmaya ekip olarak değil de bireysel katılım mümkün müdür?

CEVAP 22: Evet, bireysel katılım mümkündür. Ekip olarak katılım şart olmamakla birlikte jüri disiplinlerarası ekip olarak katılımı tavsiye etmektedir. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 23: Peyzaj Mimarları Odasına üye değilim fakat bu hafta içinde olacağım bu durum sorun teşkil eder mi?

CEVAP 23: Proje tesliminde, gerekli diğer belgelerle birlikte oda üyelik belgesinin bulunması yeterlidir. Bkz. Şartname 14.madde

SORU 24: Yarışmacılardan istenilenler kısmında:

Birinci aşamada belirtilen isteklerin belirli bir bölge, yoğunluk, yükseklik ya da fonksiyon gözetmeksizin beklendiğini görmekteyiz. İlk aşama geçildiği takdirde ikinci aşamada seçilecek ildeki bölge ve yoğunluk farklılığı oluşturulacak model ya da modellerin yeni bölgeye aplike edilmesinin dışında değişimlerini hatta yeniden tasarlanmalarını mecbur kılacaktır olarak algılanmaktadır.

Başka bir deyişle ilk aşamada model tasarımının geliştirilebilmesi için yarışmacılar tarafından tahmini olarak saptanan veriler ile ikinci aşamaya geçebilenler için gerçek olarak sağlanacak yoğunluk, fiziki arazi şartları, yükseklik ve fonksiyon verileri arasında oluşacak farklar ilk tasarımların metamorfozuna sebep olabilecektir.

Bu olası yeniden tasarlamanın önüne geçilebilmesi için istenilenler aynı kalmak kaydıyla hâlihazır haritanın ilk aşamada verilmesi ya da verilemese bile bir ön yoğunluk ve fonksiyon kabulü yapılması mümkün müdür?

CEVAP 24: İlk aşamada alan ile ilgili bilgi verilmeyecektir. Ancak ikinci aşamaya katılmaya hak kazanan yarışmacılara hâlihazır harita altlık olarak verilecektir. Yarışmacıların seçtikleri kente ait önerdikleri tasarım modellerini bu harita üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir. Yoğunluk ve fonksiyon kabulleri yarışmacıları yönlendirecek bir ön veri olarak verilmeyecektir. Bu başlıkların irdelenmesi, sorgulanması ve öneriler geliştirilmesi yarışmanın konusu dâhilindedir. Bkz. Şartname 11. Madde

SORU 25: Birinci aşamada seçilen il üzerinde önerilen tasarım ile ikinci aşamaya geçilmesi durumunda, tasarım aynı il üzerinden devam edecektir olarak algılıyoruz. Doğru mudur?

CEVAP 25: Evet.

SORU 26: En büyük kent yerleşim sorunu İstanbul'da illerin arasına ekleme gibi bir durum olabilir mi çünkü daha fazla tasarıma açık olabilir

CEVAP 26: Yarışma alanı olarak şartnamede belirtilen illerden biri seçilebilir.

SORU 27: Beykent üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Proje 5 dersimizde Bursa'nın Tirilye ilçesinin kentsel dokusunu tasarladık. Bu yarışmaya öğrenci projemizle katılmamız mümkün mü?

CEVAP 27: Evet katılabilirsiniz. Öğrenciler meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 28: İzmir Ekonomi Üniversitesinde 4. sınıf mimarlık eğitimine devam eden bir öğrenci olarak eğer mimarlar odasına kayıtlıysam yarışmaya katılmam mümkün mü onu öğrenmek istiyorum.

CEVAP 28: Evet katılabilirsiniz. Öğrenciler meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 29: Yarışmaya katılmak için bir ekip olma zorunluluğu var mı, varsa ekip en az kaç kişiden oluşmalı, bireysel katılım da mümkün mü acaba?

CEVAP 29: Yarışmaya katılmak için bir ekip olma zorunluluğu yoktur. Ekip oluşumunda kişi sayısında sınırlama bulunmamaktadır. Bireysel katılım mümkündür. Ekip olarak katılım şart olmamakla birlikte jüri disiplinlerarası ekip olarak katılımı tavsiye etmektedir. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 30: Katılımcı şartlarını öğrenebilir miyim?

CEVAP 30: Bakınız Şartname madde 7.

SORU 31: Yarışmaya Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü'nden mezun olan tek bir kişi katılabilir mi?

CEVAP 31: Evet, tek kişi katılabilir. Ekip olarak katılım şart olmamakla birlikte jüri disiplinlerarası ekip olarak katılımı tavsiye etmektedir. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 32: Birinci aşama için herhangi bir doküman tarafınızca sağlanacak mıdır?

CEVAP 32: İlk aşamada doküman verilmeyecektir.

SORU 33: İlk aşama geçildikten sonra ekibe üye katılabilir mi?

CEVAP 33: Evet, katılabilir.

SORU 34: İlk aşamada yapılacak çalışmaların gerçek mekânlarda tasarlanması zorunluluğu var mıdır?

CEVAP 34: Bölge özellikleri düşünülerek hayali bir alan üzerinde çalışılacaktır.

SORU 35: Yarışma şartnamesine nerden ulaşabilirim.

CEVAP 35: Yarışma şartnamesine web sitesinden ulaşılabilir. (www.mahalletasarim.com)

SORU 36: Yarışmaya katılacak ekipte peyzaj mimarı, şehir plancısı, mimar vb. disiplinlerden hangileri bulunmak zorunda? Herhangi birinin olması yeterli midir?

CEVAP 36: Bu mesleklerden herhangi birinin olması yeterlidir. Jüri disiplinlerarası ekip olarak katılımı tavsiye etmektedir. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 37: Çalışılacak proje için seçilen şehrin spesifik bir noktasını belirlemek mi gerekiyor, yoksa projelendirilecek bir arazi seçmeksizin şehir belirtmek yeterli olacak mı?

CEVAP 37: Bölge özellikleri düşünülerek hayali bir alan üzerinde çalışılacaktır.

SORU 38: İstenilen kesit ve planların ölçeği katılımcıya mı bırakılıyor?

CEVAP 38: Evet. Birinci aşama için yarışmacıya bırakılmıştır.

SORU 39: Ekip olarak, birden fazla şartname alarak yarışmaya birden fazla şehir ile katılma şansımız var mı?

CEVAP 39: Yarışmaya her bir ekip veya kişi, 1 proje ile katılabilir.

SORU 40: Tek öneri ile globalleşen dünya da oluşan hayatı göz önünde tutarak tek bir mahalle kavramını sunmak mümkün mü?

CEVAP 40: Fikir yarışması olması nedeniyle mahalle kavramı kurgusu konusunda yarışmacı özgür bırakılmıştır.

SORU 41: Günümüz dünyasında kağıt ortamının yok olması ve sunumlarda etkili 3 (üç) boyutlu sunumları etkisiz kılmak ve daha güçlü bir sunum yapabilmek için istenilenlere ek olarak 4 (dört) boyutlu yani animasyon ekleyerek bir sunum yapabilir miyiz?

CEVAP 41: Sunumlar şartnamenin 11. maddesine uygun olmak şartıyla yarışmacıya bırakılmıştır.

SORU 42: Seçilecek ilin dvg dosyalarını paylaşılacak mı?

CEVAP 42: İlk aşamada alan ile ilgili bilgi verilmeyecektir. Ancak ikinci aşamaya katılmaya hak kazanan yarışmacılara hâlihazır harita altlık olarak verilecektir. Yarışmacıların seçtikleri kente ait önerdikleri tasarım modellerini bu harita üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir. Bkz. Şartname 11. Madde

SORU 43: Yarışmaya katılım şartlarında odaya bağlı meslek insanı olunması gerektiğini belirtmişsiniz. Şehir ve bölge planlama üçüncü sınıf öğrencisiyim. Katılım hakkımız söz konusu değil mi?

CEVAP 43: Evet katılabilirsiniz. Öğrenciler meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 44: 1. aşama için seçtiğimiz il üzerinde herhangi bir gerçek yer seçimi yapmamız mı gerekmektedir yoksa o bölgenin özelliklerini düşünerek hayali bir zemin üzerinde mi çalışılacaktır?

CEVAP 44: Bölge özellikleri düşünülerek hayali bir alan üzerinde çalışılacaktır. Her iki aşamada da yarışmacılardan kendi önerdikleri mahalle kurgusuna göre özgün yoğunluk düzeyi ve işlevsel programı ortaya koymaları beklenmektedir.

SORU 45: Hâlihazır verildiği zaman analizler de verilecek mi?

CEVAP 45: İlk aşamada alan ile ilgili bilgi verilmeyecektir. Ancak ikinci aşamaya katılmaya hak kazanan yarışmacılara sadece hâlihazır harita altlık olarak verilecektir. Yarışmacıların seçtikleri kente ait önerdikleri tasarım modellerini bu harita üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir. Bkz. Şartname 11. Madde

SORU 46: Üniversite öğrencisi katılabiliyor mu?

CEVAP 46: Evet katılabilirsiniz. Öğrenciler meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 47: 1/1000 ölçekte tüm mahalle mi çalışılacak? Ne kadar büyüklükte bir alan çalışılacak?

CEVAP 47: Birinci aşama için yarışmacıya bırakılmıştır.

SORU 48: Ekipte her meslekten bir kişi olmak zorunda mı?

CEVAP 48: Ekipte her meslekten 1 kişinin bulunması zorunluluğu yoktur. Jüri disiplinlerarası ekip olarak katılımı tavsiye etmektedir. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 49: Çalışma ekibi maksimum kaç kişilik olmalıdır? Sınırlama var mıdır?

CEVAP 49: Kişi sayısında sınırlama bulunmamaktadır. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 50: Yarışmaya katıldığımızı kurumunuza önceden bildirmek gerekiyor mu? Şu an askerlik görevimi yerine getiriyorum. 22 Nisanda terhis olacağım. Memleketime gidince şehir plancıları odasına kayıt olsam, bir mahsuru var mı?

CEVAP 50: Proje teslimde gerekli belgelerin içerisinde oda üyelik belgelerinin bulunması yeterlidir; birinci aşamanın son teslim gününe kadar (23 Mayıs 2017) başvuru yapılabilir. Bkz. Şartname 14.madde

SORU 51: İlk aşamada yapacağımız tasarımı kurgusal ve sözel bir model olarak mı sunacağız. Yoksa bir alt bölge seçerek mi ilerleyeceğiz? Eğer alt bölge seçecek isek, 2. Aşamada kendi seçtiğimiz alt bölgeyi mi çalışacağız?

Yok eğer alt bölge seçmeden tematik çalışacaksak, yapı-mekan-doku tipolojisini sokak siluetine kadar detaylandırdığımızda şehrin 2. Aşamada verilen herhangi bir yerine oturtulabilmesi nasıl beklenmektedir? Bir miktar daha açıklamaya ihtiyaç duymaktayız.

CEVAP 51: Bölge özellikleri düşünülerek hayali bir alan üzerinde çalışılacaktır. İkinci aşamaya katılmaya hak kazanan yarışmacılara hâlihazır harita altlık olarak verilecektir. Yarışmacıların seçtikleri kente ait önerdikleri tasarım modellerini bu harita üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir. Bkz. Şartname 11. Madde

SORU 52: Mevcut planlar, yönetsel ve hukuki yapıyı tasarımda veri ve girdi olarak kullanmalı mıyız? Yoksa bunlardan etkilenmeyen bir fikir süreci mi ilerletmeliyiz?

CEVAP 52: Fikir yarışması olması nedeniyle mahalle kavramı kurgusu yarışmacıya bırakılmıştır.

SORU 53: Haritanın ikinci aşamada seçilen bölgeye göre temin edileceği şartnamede açıklanmış. Bu durumda birinci aşamada şehir ölçeğinde çalışılacak mı yoksa sadece teorik bir tasarım mı oluşturulacak?

CEVAP 53: Bölge özellikleri düşünülerek hayali bir alan üzerinde çalışılacaktır.

SORU 54: Psikolog, sosyolog, ekonomist gibi disiplinlerin dâhil edilmesi şartı koşulmuş. Bu disiplinlerden dâhil edilen kişiler grup üyesi olarak mı çalışmaya dâhil olacak yoksa grubun danışmanı olarak mı katılımcı olabilecekler?

CEVAP 54: Şart koşulmamıştır. İlgili disiplinlerin danışman olarak ekipte yer alabileceği hususu jüri tarafından tavsiye edilmektedir. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 55: Tasarım için seçilen şehirde, mahalle sınırlarına ve istenen ölçeğe uyulacak şekilde, mahalleyi çalışma grubunun seçmesi mümkün mü, yoksa sizin tarafınızdan mı mahalleler seçilip çalışma gruplarına atanacak?

CEVAP 55: Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır. Her iki aşamada da yarışmacılardan kendi önerdikleri mahalle kurgusuna göre özgün yoğunluk düzeyi ve işlevsel programı ortaya koymaları beklenmektedir.

SORU 56: Özlenilen mahalle kavramıyla anlatılmak istenen ne?

CEVAP 56: Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır. Şartnamenin 4 ve 5. maddelerinde yarışmanın içeriği ve yarışmacıdan beklenenler açıklanmaktadır.

SORU 57: Çağın gerekliliğinden kastınız nedir?

CEVAP 57: Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır. Şartnamenin 4 ve 5. maddelerinde yarışmanın içeriği ve yarışmacıdan beklenenler açıklanmaktadır.

SORU 58: Yarışmanın tamamını kuramsal mimari açıdan ele alabilir miyim?

CEVAP 58: İlk aşama için evet alınabilir. Her iki aşamada da yarışmacılardan kendi önerdikleri mahalle kurgusuna göre özgün yoğunluk düzeyi ve işlevsel programı ortaya koymaları beklenmektedir.

SORU 59: En son başvuru tarihi ne zaman?

CEVAP 59: Yarışma takviminde yer aldığı üzere birinci aşamanın son teslim gününe (23 Mayıs 2017) kadar başvuru yapılabilir. Bkz. Şartname 17. Madde - Yarışma Takvimi

SORU 60: Katılım tutanağı ve dekontu göndermemiz yarışmaya katılmak için yeterli mi?

CEVAP 60: Şartnamenin 8. Maddesi "Başvuru ve Şartname Satın Alınması" bölümünde belirtildiği üzere dekontun gönderilmesi başvuru için yeterlidir. Birinci aşamanın son teslim günü olan 23 Mayıs 2017 tarihine kadar projelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

SORU 61: Yarışmaya katılacak grup içerisinden 1 kişinin tutanak doldurması ve harç yatırması yeterli mi?

CEVAP 61: Şartnamenin 8. Maddesi "Başvuru ve Şartname Satın Alınması" bölümünde belirtildiği üzere ekip adına bir kişinin dekontu yarışma raportörlüğüne göndermesi yeterlidir. Proje teslim aşamasında ise şartnamenin 14. Maddesi "Kimlik Zarfı" bölümünde istenilen belgelerin ekip başı ve üyelerinin her biri tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

SORU 62:Yarışma üyeleri sadece mimarlardan oluşabiliyor mu?

CEVAP 62: Evet oluşabilir. Jüri disiplinlerarası ekip olarak katılımı tavsiye etmektedir. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 63: Ben 1. sınıf mimarlık bölümü öğrencisiyim. Şartname ekini okudum fakat tam anlamış değilim. Ben 1. sınıf olduğum için yarışmaya katılamaz mıyım? Katılabiliyorsam bunu tekil mi yoksa grup olarak mı projeyi gerçekleştirmek gerekiyor?

CEVAP 63: Evet katılabilirsiniz. Öğrenciler meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 64: Teslim edilmesi istenen adres zarfı hangi iletişim bilgilerini kapsamaktadır?

CEVAP 64: Yarışmacıların teslim edeceği adres zarfı içerisinde kimlik bilgileri bulunmayacak, sadece posta adresi konulacaktır. Bkz. Şartname 15. madde

SORU 65: Yarışma kapsamında 2. aşamaya kalan projelere seçtikleri kente ilişkin hâlihazır haritanın altlık olarak verileceği bilgisini veriyorsunuz. Buradan anladığımız ilk aşamada çoklukla kurgusal şehir altyapıları ve topografik özellikleri üzerinden çalışacağımızı kabul etmenizle beraber 2. aşamaya kalan projelerin mevcut şehir coğrafi özelliklerine hiç uyuşmaması takdirde şehirle ilgili hangi kriterlere göre eleme yapacaksınız? 2. aşamada seçilen şehrin projesinin tamamen değişmesi gibi bir durum oluşursa ilk aşama elemesi manasız hale gelmiyor mu?

CEVAP 65: Yarışmanın bir fikir yarışması olduğu göz önünde bulundurularak; yarışmanın 1. aşamasında projenin temel yaklaşımını ortaya koyan özgün tematik model kurgulanacaktır ve ikinci aşamasında yarışmacıların seçtikleri kente ait önerdikleri tasarım modellerini bu aşamada verilecek hâlihazır üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir. Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır. Her iki aşamada da yarışmacılardan kendi önerdikleri mahalle kurgusuna göre özgün yoğunluk düzeyi ve işlevsel programı ortaya koymaları beklenmektedir.

SORU 66: Asli jüri üyesinin editör olarak görev aldığı bir dergide, Yayın Kurulunda görev alan bir kişiyi ekibimize alabilir miyiz?

CEVAP 66: Şartnamenin 7. maddesinde yer alan Yarışmaya Katılım Koşullarından "Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak." şartına uyulması gerekmektedir.

SORU 67: Mevcut doku ile düşünülerek mi bir plan bekleniyor acaba yoksa boş bir arazide yeni bir tasarım mı?

CEVAP 67: Bölge özellikleri düşünülerek hayali bir alan üzerinde çalışılacaktır. Yarışmanın 1. aşamasında projenin temel yaklaşımını ortaya koyan özgün tematik model kurgulanacaktır. Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır. Her iki aşamada da yarışmacılardan kendi önerdikleri mahalle kurgusuna göre özgün yoğunluk düzeyi ve işlevsel programı ortaya koymaları beklenmektedir.

SORU 68: Tasarım alanı olarak mahalle kavramı için belli bir metrekare sınırlaması var mı ? Mahallenin sadece bir bölümüne tasarım önerisi getirmek mümkün mü?

CEVAP 68: Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır.

SORU 69: Önerdiğimiz yapı tipolojilerini ilk aşamada mı göstermemiz gerekiyor ve ne kadar detaya girmeliyiz?

CEVAP 69: Yarışmanın 1. aşamasında projenin temel yaklaşımını ortaya koyan özgün tematik model kurgulanacaktır ve ikinci aşamasında yarışmacıların seçtikleri kente ait önerdikleri tasarım modellerini bu aşamada verilecek hâlihazır üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir.

SORU 70: Öğrencilerin yarışmaya katılabileceği yazmıyor ama yine de sormak istedim.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler yarışmaya katılabilir mi?

CEVAP 70: Evet katılabilirsiniz. Öğrenciler meslek odası üyesi olan mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında; ya da bu nitelikleri haiz üyelerden oluşan bir ekipte "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 71: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği mahalle tasarım yarışmasına mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının katılabileceği belirtilmiş. Mimarlık öğrencilerinin de mezun kişilerle birlikte ekip olarak veya bireysel olarak katılabilmesi mümkün müdür?

CEVAP 71: İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen Mahalle Tasarımı Fikir Yarışmasına, öğrenciler meslek odası üyesi 1 mimar veya şehir plancısı veya peyzaj mimarının yanında "yardımcı" olarak görev almak suretiyle katılabilirler. Bkz. Şartname 7. Madde

SORU 72: Çalışma alanı olarak merkez ilçelerin çalışılması zorunlu mudur ya da tavsiye edilen çalışma alanları merkez ilçeler midir?

CEVAP 72: Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır.

SORU 73: Mahalle tasarımı için kullanılacak yerel özelliklerde, seçilen şehrin merkez ilçesi mi yoksa il bütünündeki tüm ilçelerin özellikleri mi baz alınmalı?

CEVAP 73: Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır.

SORU 74: Görsel olarak kullanılabilecek malzeme içinde video ve animasyon var mı?

CEVAP 74: Sunumlar şartnamenin 11. maddesine uygun olmak şartıyla yarışmacıya bırakılmıştır.

SORU 75: Mahalle kentin merkezinde bir yer mi yoksa çeperinde yeni bir alan olarak mı tasarlanacak?

CEVAP 75: Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır.

SORU 76: Mahalle tasarımında sonuç ürün kütleli plan çözümü mü olacak?

CEVAP 76: Yarışmanın 1. aşamasında projenin temel yaklaşımını ortaya koyan özgün tematik model kurgulanacaktır ve ikinci aşamasında yarışmacıların seçtikleri kente ait önerdikleri tasarım modellerini bu aşamada verilecek hâlihazır üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir.

SORU 77: Katılım tutanağının doldurup tarafınıza iletilmesi ve İlbank A.Ş. hesabına teknik şartname için para yatırma süresi açıkça belirtilmemiş, bu süre proje teslim tarihi olan 23 Mayıs'a kadar mıdır?

CEVAP 77: Şartnamenin 8. Maddesi "Başvuru ve Şartname Satın Alınması" bölümünde belirtildiği üzere dekontun gönderilmesi başvuru için yeterlidir. Bu süre, yarışmanın ilanı ile başlar ve proje teslim tarihi olan 23 Mayıs 2017 tarihine kadar devam eder.

SORU 78: Bugünden itibaren 23 Mayıs proje teslimine kadarki sürede yapılan oda üyelikleri de tarafınızca geçerli midir?

CEVAP 78: Evet, geçerlidir. Proje tesliminde, gerekli diğer belgelerle birlikte oda üyelik belgesinin bulunması yeterlidir. Bkz. Şartname 14.madde

SORU 79: Tasarım alanı için min ve max m2 sınırı var mı?

CEVAP 79: İlk aşamada alan ile ilgili bilgi verilmeyecektir. Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır. Her iki aşamada da yarışmacılardan kendi önerdikleri mahalle kurgusuna göre özgün yoğunluk düzeyi ve işlevsel programı ortaya koymaları beklenmektedir.

SORU 80: Mahalle kurgusu içinde konut fonksiyonu içinde var olması talep edilen bir fonksiyon var mı?

CEVAP 80: Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır. Her iki aşamada da yarışmacılardan kendi önerdikleri mahalle kurgusuna göre özgün yoğunluk düzeyi ve işlevsel programı ortaya koymaları beklenmektedir.

SORU 81: Proje alanı seçimi için, mevcut bir mahalle mi, yeni oluşturulacak bir mahalle mi düşünülmeli?

CEVAP 81: Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır. Her iki aşamada da yarışmacılardan kendi önerdikleri mahalle kurgusuna göre özgün yoğunluk düzeyi ve işlevsel programı ortaya koymaları beklenmektedir.

SORU 82: Seçim yapılması istenen şehirler içinde, farklı yerleşim özelliklerine sahip olan mahalleler var. Bir şehir için sadece birini seçilip onun üzerinde mi çalışma yapılmasını yoksa bunların bir araya geldiği bir mahalle konsepti çalışılması mı isteniyor?

CEVAP 82: Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır.

SORU 83: Seçilecek ildeki mahallenin il içinde bir alanda olması gerekiyor yoksa ilçe veya daha küçük yerleşim alanında da olabilir mi?

CEVAP 83: Yarışmacı, şartnameye uygun olması koşuluyla, seçilen ilin özellikleri düşünülerek tasarlayacağı mahalle kurgusu ile ilgili özgür bırakılmıştır.

SORU 84: Mahalli bir siluet ve benzeri çalışmamız için bir altlık gerekecektir. Örneğin hali hazır harita imar planı ve benzeri bunları nerden nasıl elde edebiliriz?

CEVAP 84: İlk aşamada alan ile ilgili bilgi verilmeyecektir. Ancak ikinci aşamaya katılmaya hak kazanan yarışmacılara sadece hâlihazır harita altlık olarak verilecektir. Yarışmacıların seçtikleri kente ait önerdikleri tasarım modellerini bu harita üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir. Bkz. Şartname 11. Madde

SORU 85: Yer görme belgesi talep ediliyor mu?

CEVAP 85: Yer görme belgesi talep edilmemektedir.

SORU 86: Tasarım ölçeği ne olmalıdır?

CEVAP 86: Birinci aşama için yarışmacıya bırakılmıştır.

SORU 87: 1.aşamada beklenen tematik tasarım modeli, çalışma alanı olarak seçilen ilin özgün değerlerine, sosyo-kültürel, tarihi, coğrafi, ekonomik yapısına referans vererek oluşturulurken, ilin herhangi bir yerleşim yerinden (kent merkezi, merkez ilçeleri veya çevre ilçelerin kırsal nitelikteki mahalleleri) mahalleler tespit edilerek, bu mahalleler özelinde mi tasarım kodları geliştirmemiz beklenmektedir? Yoksa değer ve varlıklara dayanarak ilin geneline uygulanabilir "ideal mahalle" önerileri mi geliştirilmelidir?

İlin farklı kimliklerdeki ilçeleri ve bu ilçelerden özgünlükleriyle öne çıkan kimi yerleşimler ve mahalle düzeyleri seçilerek eylem alanları belirlemek ve bu alanlara ilişkin kavramsal şemalar üretmek gerekir mi? Yoksa, ilin geneli için üretilecek tematik tasarım modeli sadece kent merkezine mi odaklanmalıdır?

2.aşamaya temel oluşturacak 1. aşamada üretilen tematik tasarım modeli kapsamında yarışmacı ekiplerden istenen eskiz, üç boyutlu çizim, sokak siluetlerini, mevcut dokudan referansla mı, yoksa mevcut dokudan farklılaşan yeni tipolojiler mi üretmemiz beklenmektedir?

CEVAP 87: Yarışmacıya bırakılmıştır. Mevcut doku ile bütünleşme ya da mevcut tipolojiden farklılaşma seçimini yapmak yarışma konusu dâhilindedir. Baz alınan kentlerden referans alan ideal mahalle fikirleri beklenmektedir. Mevcut kent ve mahallelerin sorgulanması ve yeniden yorumlanması beklenmektedir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
7 gün içinde en çok
Okunan Yorumlanan
İlgili Haberler