+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

ATÖLYE Mimar Ekip Arkadaşı Arıyor

Sorumluluklar

 • Şematik tasarım ve uygulama çizimi aşamalarında görev alma,
 • 3B görselleştirme,
 • Malzeme araştırması yapma ve firmalarla iletişim hâlinde olma,
 • Proje bütçesi hazırlama.


İstenilen nitelik ve deneyimler

 • Mimarlık lisans derecesi,
 • Minimum 5 yıl çalışma tecrübesi,
 • Şematik tasarım ve uygulama çizimi aşamasında görev almış olma ve mühendislik koordinasyonu tecrübesi,
 • Rhino, 3ds max, Illustrator, Photoshop, Indesign, Lightroom, Autocad programlarını ileri düzeyde kullanabilme,
 • Mobilya tasarım deneyimi,
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce.


Tercihen istenilen nitelikler

 • Yüksek lisans derecesi olması,
 • Google docs, Sheets, Slides kullanım tecrübesi,
 • Asana, Basecamp, Trello veya benzer araçlarda kullanım tecrübesi,
 • Minimum 1 yıl yurtdışı tecrübesi.
 • Rendering deneyimi (Vray, 3Dmax, vb),
 • DSLR fotoğraf makinesi kullanabilme,
 • 3B yazıcı, lazer kesim, CNC gibi prototipleme araçlarını kullanabilme,
 • Kuvvetli sözlü ve yazılı iletişim ve empati yetisi.


Ne sunuyoruz?

 • İlham veren, dinamik bir mekân, komünite ve çalışma ortamı,
 • Türkiye'de alanında lider kurumlar ve uluslararası kurumlarla stratejik önemde projelerde çalışma fırsatı,
 • Sürekli öğrenmeyi gözeten disiplinlerötesi bir iş akışı,
 • Özel sağlık sigortası, yemek kartı ve spor salonu üyeliği.


Portfolyo ile başvuran ve beklenen minimum iş tecrübesini sağlayan kişilerin başvuruları değerlendirilecektir.

Başvuru formu:  https://atolye.io/tr/is-ilani/mimar-2/

 

Responsibilities

 • Being involved in schematic design and application drawing,
 • 3D visualization,
 • Conducting research on materials and communicating with companies,
 • Preparing project budgets.


Desired qualities and experiences

 • A Bachelor of Architecture degree,
 • Minimum 5 years of working experience,
 • Being involved in schematic design and application drawing processes and experience in engineering coordination,
 • Advanced working knowledge of Rhino, 3Ds Max, Illustrator, Photoshop, Indesign, Lightroom, Autocad programs,
 • Furniture design experience,
 • Good written and spoken English.


Preferably desired qualities

 • Having a masters degree,
 • Experience with Google Docs, Sheets, Slides,
 • Experience with Asana, Basecamp, Trello or similar tools,
 • A minimum of 1-year experience abroad,
 • Rendering experience (Vary, 3D max, vb),
 • Ability to use DSLR camera,
 • Ability to use prototyping tools like 3D printer, laser cutting, CNC,
 • Strong verbal & written communication and empathy skills.


What do we offer?

 • Inspiring and dynamic space, community and workspace,
 • The opportunity to work in strategic projects with leading institutions in Turkey and beyond,
 • Transdisciplinary workflow that keeps constant learning,
 • Private health insurance, meal card, and gym membership.


The applications with the portfolio and providing the minimum expected work experience will be evaluated.

Application form: https://atolye.io/en/job-post/architect/

Künye
Meslek: Mimar
Şehir: İstanbul
Şirket: ATÖLYE