+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı (NKY), Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (NKY), Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

25 Eylül 2017, 16:58
  defa okundu.

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Proje Alanı

Belediye hizmet alanı için ayrılan alan, kent terminali olarak kullanılan, güneyde Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi ile kuzeyde Karlık Caddesi arasında kalan ve bu iki cadde arasındaki kot farkının oluşturduğu alanda bulunmaktadır.

Proje alanının batısında Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi boyunca bölgenin karakteristik özelliklerinin yansıtan tarihi yapılar bulunmaktadır. Aynı caddenin doğu ucunda ise öğretmenler anıtının bulunduğu park yer almaktadır. Proje alanının güney ufkunda Marmara Denizi bulunurken, özellikle üst kotlar Marmara ve kent panoramasına sahiptir. Alanın kuzeyinde bulunan Karlık Caddesi boyunca ise arazinin doğusu ve batısı arasında 12 metrelik kot farkı oluşmaktadır. Bu kot farkı kesin ve dik bir istinat duvarı ile belirmektedir. Bu kot farklılığı proje tasarımında çözümlenmesi gereken problemlerdendir.

Mimari Konsept

Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası projesi için belirlenen konsept kentin her alanı ile güçlü mekansal ilişkiler kurabilecek ve yeni kentsel yaşam modelleri oluşturabilecek kamusal bir merkez yaratmaktır. Bu nedenle Belediye Binası için sunulan programın yukarıdaki beklentiye yanıt verebilecek biçimde, kütlesel ve mekansal olarak tasarlanması gerekmektedir. Öneri model, kentinin kentsel-kamusal yaşam alanlarındaki açık-yarı açık- kapalı mekan geçişlerine benzer bir anlayışla yeniden yorumlanması ve bölge için kamusal mekan olarak yeni bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. Meydan, kotlar ve teraslar aracılığıyla kentsel kamusal yaşam içinde özel yaşam alanlarını barındıracak kentsel nişler yaratmak ve kamusal merkez oluşturmak bu projenin temel amaçlarındandır. Programı oluşturan tüm birimler bu konsept içinde tasarlanırken, proje alanını 24 saat canlı kalabilecek bir mekansal örgütlenme senaryosunu barındırmaktadır. Tasarlanan yeni kentsel merkez, dinamik kurgusu kot farklarını ve işlev birimlerini birbirine bağlayan diyagonal katmanlardan almaktadır. Bu argümanların belirlediği kütlesel ve mekansal dizilim kent için yeni bir kamusal merkez tanımlamaktadır. Diyagonel katmanlı dizilimin fiziksel yapısını mevcut arazi kotları oluşturur. Bu dizilim tarihi doku ve öğretmenler anıtı arasındaki lineer aksta sürdürülebilir diyagonal mekan dizilimi ile bölge için Bağ-laç görevi görür. Program üç ana katman kotu olan -800, -400 ve 0 kotu katmanı ve bunlara bağlı diğer katmanlarda şekillenir. -800 katmanında ticari ve kültürel pasaj, belediye halk girişi ve -700 katmanına bir amfi ile bağlanan konferans salonu bağlantısı bulunur. Restoran ilişkisi -400 katmanında kurgulanırken, 0 kotu katmanında protokol girişi bulunur. 0 kotundan başlayıp -800 kotu arasında ki teraslaşan katman dizilimi ise güneyde Marmara Denizi'nden Batı da kente uzanan seyir panoraması ile buluşur. Program da belediye hizmet birimlerine ayrılan işlevler tek bir kapalı atrium çevresinde örgütlenir. Yerel yönetimin ana karakterini oluşturan meclis salonu ise atriumun içerisinde boyutlandırılmıştır. Programda belirtilen ticari alanlar ise -800 katmanında yarı açık sergi alanı ile başlayan yarı açık bir pasaj olarak tasarlanmıştır.

Projenin bir yaya kenti yaratma stratejileri açısından bir olanak yaratması amaçlanmıştır. Bu amaçla özellikle projenin barındırdığı işlevler nedeniyle alana yaya erişimi ve alandan yaya dağılımı sürdürülebilirlik açısından üzerinde durulan en önemli sorunlardandır. Yakın çevre ve ulaşım ağları ile kesintisiz erişim meydan-sokak sürekliliği ile buluşturulmuş ve böylelikle kentliye alternatif mekan deneyimleri yaşatılması amaçlanmıştır.

Projede sürdürülebilir bir çevre amacı ile güneş kontrolü ve güneş avantajları önemsenmiş ve kullanılmıştır. Kütlesel ve mekânsal yönelimin amacı gereği kadar ısı ve ışık kontrolü sağlamak amacı ile planlanmıştır. Pasif güneş enerjisi kullanımı ve kontrolü dışında bölge şartlarının elverişliliğini avantaja çevirmek amacı ile güneş pilleri ile elektrik elde etmek amaçlanmıştır.

Öneri proje bilindik ve çağdaş yapım yöntemleri ile inşa edilebilir olmakla beraber işlevine, amacına ve bölgeye uygun yerel ve çağdaş yapı malzemeleri kullanılmıştır. En belirgin ana malzeme karakteri olan, ısı ve ışık kontrolü sağlayan cephe kabuğu malzemesi metal delikli paneller tercih edilmiştir. Bu paneller eksenel hareketli olup ısı ve ışık kontrolü ve dinamik kütle ve cephe karakteri için fırsat yaratmaktadır. İç ve dış mekan dolu yüzeylerde ise bürüt beton ve tuğla kaplama malzemesi tercih edilmiştir.

Sonuç olarak Öneri Model, kentsel mekan yaratan ve aynı zamanda kendisi de bir kentsel mekan olan, bölge ve kent için yeni bir katman olma niyetindedir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
İlgili Projeler