+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

18 Haziran 2018, 11:47
  defa okundu.

İller Bankası tarafından düzenlenen, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık disiplinine yönelik ve mühendislik, şehir planlama, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği fikir yarışmasına son teslim tarihi 10 Eylül 2018.

Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddeleri ile "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık disiplinine yönelik ve mühendislik, şehir planlama, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği bir fikir yarışmasıdır.
 

YARIŞMANIN AMACI
Kamu binalarında sürdürülebilirliği esas alan ve bu doğrultuda çevreye duyarlı, enerji verimliliğini ön planda tutan, yerel mimari anlayışına uygun, yöresel malzemeleri kullanmaya teşvik eden, yakın çevresi ile ilişkilendirilmiş, erişilebilir, ekonomik ve yenilikçi tasarımların elde edilmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU
Günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel değişimler küresel ölçekte olduğu kadar ülkemizde de planlı ve kimlikli olmayan yapılaşmaya, estetik değerlerin göz ardı edilmesine ve yapıların görsel, mekânsal ve çevresel özelliklerinin bozulmasına neden olmaktadır. Kent kimliğinin önemli bileşenlerinden biri olan kamu binalarında da bunun yansımaları görülmektedir.

Tüm dünyada yapılaşmaya dair bu sorunların çözümü için sürdürülebilir mimarlık yaklaşımı gündeme gelmiştir.

Sürdürülebilir mimari; çevre ve gelişme sorunlarını çözmeye yönelik, bütüncül, stratejik, planlı bir yapılaşma şeklidir. Böylece morfolojik özellikleriyle olduğu kadar, yörenin toplumsal, kültürel ve ekonomik altyapısına da katkıda bulunarak, çevreye duyarlı bir mimari pratik öngörmektedir. Ayrıca, makro ölçekten mikro ölçeğe kadar inen tasarım sürecinde, yerel kimlik, malzeme, altyapı, iklim, teknoloji, doğal kaynaklar gibi içinde bulunduğu bağlamsal verileri kullanır. Sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel bağlamlarda yere uyarlanmış, gelecek nesillere ulaşacak sonuçları düşünen binalar üretmeyi hedefler.

Bu tanım ve açıklamalar ışığında, sürdürülebilir mimarlığın ana öğelerinin, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği, yere özgü tüm doğal koşulların dikkate alınması, toplumsal ve kültürel yapıya uygunluk, mimari kimlik, yerel malzeme kullanımı, ekonomik çözümler ve kalıcılık olduğu söylenebilir. Ülkemizde de bu mimarlık yaklaşımına uygun kamu binalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yarışmacılardan beklenen, yukarıda belirtilen ana öğeler doğrultusunda, kamu binalarımız için tasarım aşamasında özgün ve yenilikçi mimari öneriler geliştirmeleridir.

Belirtilen hedef ve beklentilere uygun olarak; farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki iller belirlenmiştir:

Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat.

Yarışmacılar yukarıda belirtilen şehirlerden sadece birini seçecek bu yarışmanın başka bir projesinde katılımcı ya da danışman olamayacaktır. Ekte söz konusu şehirle ilgili verilen bilgi ve dokümanları kullanacaklardır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Refik TUZCUOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı )
 • Yusuf BÜYÜK (İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü)
 • Banu Aslan CAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü)
 • Yusuf Hakan BEKTAŞ (İller Bankası A.Ş. Daire Başkanı)


ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 • Y. Erdal KAYAPINAR (Yüksek Şehir Plancısı)
 • Prof. Dr. Gülser ÇELEBİ (Mimar-Çankaya Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Dicle AYDIN (Mimar-Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Tuncer ÇAKMAKLI (Mimar)
 • Gürol BARONCELLİ SAĞIROĞLU (Mimar)
 • İkram ÇETİN (Mimar)
 • Ayşegül UMUTLU (Çevre Yüksek Mühendisi)


YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 • Doç. Dr. İdil AYÇAM (Mimar- Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Köksal ALVER (Kent Sosyoloğu- Selçuk Üniversitesi)
 • Dr. Hayri ULVİ (Şehir Plancısı- Gazi Üniversitesi)
 • Dr. Merve TUNA KAYILI (Mimar- Karabük Üniversitesi)


RAPORTÖRLER

 • Ali Rıza DEMİREL (Şehir ve Bölge Plancısı)
 • İlknur TEKİN (Mimar)
 • Umut AYANOĞLU (Mimar)


RAPORTÖR YARDIMCILARI

 • Filiz ÇELEBİ (Mimar)
 • Gülay EMERCE (Uzman)
 • Gökhan DOĞAN (Uzman)
 • Özlem DURAN (Y. Mimar)
 • Berna ÇENGEL KOÇ (Mimar)
 • Ferdi TAĞA (UzmanYrd.)


YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı : 11 Haziran 2018
 • Sorular için son gün : 2 Temmuz 2018
 • Cevapların İlanı : 9 Temmuz 2018
 • Proje Teslim Tarihi : 10 Eylül 2018
 • Jüri Toplanma Tarihi : 20 Eylül 2018
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi : 25 Eylül 2018
 • Kolokyum ve Sergi Tarihi : Yarışmanın web sitesinde ilan edilecektir.


SONUÇLARIN İLANI
Yarışmanın sonucu İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Resmi Gazete'de ve ilgili meslek oda ve kuruluşları yayın organlarında, ayrıca yarışma web sitesinde (http://www.kamubinalaritasarimi.com) ve "www.ilbank.gov.tr" internet sayfasında yayınlanacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1.lik ödülü : 100.000-TL (Net)
 • 2.lik ödülü : 80.000-TL (Net)
 • 3.lük ödülü : 60.000-TL (Net)
 • 3 Adet Mansiyon : 20.000-TL (Net)


Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje için 6.000-TL (net) ödenecektir.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. maddesine göre, yarışmacılara net olarak en geç 30 gün içinde ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

SERGİ ve KOLOKYUM YERİ
Yarışma sonuçlarının ilanını takiben, yarışmanın ödül töreni, kolokyum ve sergisine ilişkin yer ve tarih bilgileri yarışmanın web sitesinde duyurulacaktır. Yarışmaya katılan tüm projeler duyurulan tarihten itibaren Ankara'da sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır.

İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı: İller Bankası Anonim Şirketi
Adresi: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya / ANKARA
Telefon Numarası: +90 312 508 70 00
Web Adresi: www.kamubinalaritasarimi.com
Elektronik Posta Adresi: [email protected]

Yarışma şartnamesi için tıklayınız  >> 

Yarışma eklerini buradan inceleyebilirsiniz.

Yarışma eklerini indirmek için tıklayın >>

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!
Barış Bey / 27 Temmuz 2018, 02:34
Bu yarışmaya asla katılmam.

https://goo.gl/ZNhVuM
 
Yeşim Alemdar / 26 Temmuz 2018, 11:29
Acaba İdare Mimarlar Odasının eleştirilerine cevap vermeyecek mi? Yarışmanın Instagram sayfasında aynı soruyu sordum, ertesi gün silindi :( Yarışma şartnamesindeki etik boşluk, daha büyük bir oyuna hizmet etmek için mi yapıldı???? Jüri buna nasıl razı ve alet oldu????
 
Azat Yalçın / 25 Temmuz 2018, 08:46
1.Edirne-2.Diyarbakır-3.Erzurum...:)) yarışma bu şekilde sonuçlanırsa çok güleceğim. Aile bakanlığı ve tarım bakanlığı ve içişleri bakanlığı müdürlükleri arasında dağlar kadar fark var. Keza ilçe müdürlüğü ile il müdürlüğü arasında öyle. Bu yarışma ilk açıldığında iyi niyetle şunu düşündüm: idari yapı tipolojisi arayacaklar. Mesela kapı cephesinde tüm idareleri birleştirecek sembolik bir mekansal öğe (gerçi ne gerek var?). Yarışma çok ısmarlama duruyor ve kazananları belli gibi
 
can elmas / 24 Temmuz 2018, 12:17
Yazık bu ülkenin gündemine böyle asparagas yarışma sokan koca kurumlara ve bu yarışmalara girmeyi hayal eden mimar meslektaşlara. Şartname, juri, soru cevap şöyle bir bakınca insanın tüyleri diken diken oluyor. Tutar tarafı olmayan bir iş. Madem o kadar arsanız o kadar bina ihtiyacınız var yapın her birine ayrı bir yarışma. Yazık genç mimarlara, yazık ülkeme.
 
fatih kiraz / 18 Temmuz 2018, 14:55
Birbirinden farklı iki konuya sahip projeyi nasıl ve hangi kriterlere göre karşılaştırıp, hangisi daha iyi diye değerlendirecekler merak ediyorum. Yarışmayı hazırlayan idare bir kenara, jüride yer alan çok değerli hocalarımın bu durumu düzeltmek için bir çaba sarf edeceklerini ümit ediyorum...
 
YAHYA / 16 Temmuz 2018, 15:07
 
Murat DALMIŞ / 9 Temmuz 2018, 23:16
12 Farklı yer ve Projeye bir ödül! komik değil mi?
 
Barış Bey / 4 Temmuz 2018, 02:10
---otosansür---
 
YUNUS SURATLI / 4 Temmuz 2018, 01:30
öğrenci olarak katılabiliyor muyuz acaba?
 
Özgür Savaş Özer / 30 Haziran 2018, 15:20
Sayın volkan Lokumcu, ihtiyaç programı verilmiş olduğunda da projelerin değerlendirmelerinde haksız durumlar ortaya çıkabiliyor zaten :)
 
Tüm Yorumları Göster
 
SONA ERDİ
Künye
Başlangıç: 11 Haziran 2018
Bitiş: 10 Eylül 2018 17:00
Adres: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya - Ankara
Tel: 0312 508 70 00
Dokümanlar

Şartname