+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması

12 Kasım 2018, 09:22
  defa okundu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nın, Odakule Pasaj Geçidini yenilemek üzere düzenlediği tasarım yarışmasına son başvuru tarihi 12 Şubat 2019.

Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması

Yarışmanın Amacı

"İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması", yarışmaya konu olan tasarım alanının kamusallığını yeniden yorumlayarak çağdaş̧, işlevsel ve yenilikçi çevre yaratılması anlayışı çerçevesinde çözümlenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Yarışma konusu özelinde; güzel sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi, ilgili mesleklerin gelişmesi için uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

"İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması", İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen, tüm tasarım ve sanat alanlarından katılımcılara açık serbest ulusal tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu, Yeri ve Hedefleri

"İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması"nın konusu, İstanbul Sanayi Odası Odakule Binası'nı Meşrutiyet ve İstiklal Caddelerine bağlayan pasajın, çağdaş kentsel yaşam koşulları doğrultusunda yeni fikirlere ve sanayinin sanat ve tasarımla buluşmasına imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesidir.

Yarışma alanı İstanbul İli Beyoğlu İlçesi, Asmalımescit Mahallesi 303 Ada 56 Parsel içindedir. 2057,50 m² alana sahip parselin ve üzerindeki yapının mülkiyeti İstanbul Sanayi Odası'na aittir.

Yarışma alanında sanayi odaklı, üretim kültürünün ve yerli üretimin önemine işaret eden, İstanbul Sanayi Odası'nın köklü geçmişini ve kurumsal kimliğini özgün bir bakış açısıyla destekleyen önerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Odakule Pasajı'nın tasarımında, sanayi olgusuna uygun, 20. yüzyıl modern mimarlık mirasımızın önemli bir parçası olan Mimar Kaya Tecimen tarafından tasarlanan Odakule Binası ve çevresiyle ilişkili yaratıcı fikirler üretilmesi beklenmektedir. Kentin yaya trafiğinin en önemli omurgası olan İstiklal Caddesi üzerinde yer alan pasajların tarihsel süreçte bölgenin kimliği üzerindeki katkıları göz önünde bulundurulmalıdır.

Yarışma alanındaki yoğun yaya trafiği konforunu iyileştirmesi de beklenen öneriler, alanı daraltmamalı, yaya geçişini ve Odakule Binası'nın ve Surp Yerrortutyun Katolik Ermeni Kilisesi'nin algılanmasını engellememelidir. Malzeme seçimi ve detaylandırma konularında, tasarımların açık alanda yer alacağı ve yoğun olarak kullanılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Yarışma alanında zemin kotta bulunan ticari alanın işlevinin mevcut şekliyle devam edeceği tasarım sürecinde dikkate alınacaktır. Pasajın İstiklal Caddesi tarafında yer alan Atilla Onaran'ın "Göktaşı" ve Salih Acar'ın"Göçmen Kuşlar" adlı sanat eserlerinin korunarak yeni önerilerle bütünleştirilmesi beklenmektedir.

Yarışma konusu sebebiyle, yarışmacıların disiplinlerarası (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, ressam, heykeltıraş, sosyolog, ekonomist, vb.) ekip çalışması yapması ve konunun niteliğine bağlı olarak diğer alanlardan ekip üyesi bulundurmaları veya danışmanlık hizmeti almaları jüri tarafından tavsiye edilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • İrfan Özhamaratlı (İSO Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)
 • Memduh Hacıoğlu (İSO Meclis Onur Üyesi)
 • Nazmi Durbakayım (Yönetim Kurulu Başkanı, Teknik Yapı)
 • Prof. Neslihan Pala (Heykel Bölüm Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Selçuk Tecimen (Bilgisayar Mühendisi)


Asli Jüri Üyeleri

 • Prof.Dr. Murat Gül (Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi) - Jüri Başkanı
 • Prof.Dr. Yasin Çağatay Seçkin (Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Doç.Dr. Ece Ceylan Baba (Mimar, Yeditepe Üniversitesi)
 • Doç.Dr. Özgür Bingöl (Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Dr. Sertaç Erten (Şehir Plancısı)
 • Dr. Öğretim Üyesi Beyza Şat Güngör (Peyzaj Mimarı, Özyeğin Üniversitesi)
 • Doç.Dr. Ahmet Zeki Turan (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)


Yedek Jüri Üyeleri

 • Prof.Dr. Gülname Turan (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Arzu Nuhoğlu (Peyzaj Mimarı)
 • Doç.Dr. Ebru Firidin Özgür (Şehir Plancısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Dr.Öğr. Üyesi Tolga Sayın (Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)


Raportörler

 • Cevriye Bağdatlı (Uzman, İSO Kurumsal İletişim)
 • Özgür Esra Kahveci (Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi)

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 12 Kasım 2018
 • Soruların İletilmesi için Son Tarih: 14 Aralık 2018
 • Soruların Yanıtlarının İlanı: 18 Aralık 2018
 • Tasarımların Teslim Tarihi ve Saati: 12 Şubat 2019 saat 17:00'ye kadar
 • Kargo ile Gönderilen Tasarımların Son Kabul Tarihi ve Saati: 14 Şubat 2019 saat 17:00
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı: 22 Şubat 2019
 • Sonuçların İlanı: 26 Şubat 2019


Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları, jürinin değerlendirme çalışmalarının bitiminde, İstanbul Sanayi Odası tarafından 26 Şubat 2019 günü www.iso.org.tr/odakule-pasaj-yarismasi internet sayfasında ilan edilecektir.

Ödüller ve Ödeme Şekli

Ödüller

 • Ödül - 50.000 TL
 • Ödül - 35.000 TL
 • Ödül - 20.000 TL


Mansiyonlar

 • Mansiyon - 10.000 TL
 • Mansiyon - 10.000 TL
 • Mansiyon - 10.000 TL
 • Mansiyon - 10.000 TL
 • Mansiyon - 10.000 TL


Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

Yarışmayı Düzenleyen Kurumun İletişim Bilgileri

Yarışmayı Düzenleyen Kurum : İstanbul Sanayi Odası
Adres: Odakule, Meşrutiyet Cad. No: 63 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon: 0212 252 29 00 Dahili: 131
E-posta: [email protected]
Web Adresi: www.iso.org.tr/odakule-pasaj-yarismasi

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!
Özgür Savaş Özer / 19 Aralık 2018, 13:51
Çok güzel! :)

"Herhalde bu yarışmada verilen 3 ayın da ilk 2 ayını yarışmanın konusunun ne olduğunu anlamaya..."

Yaptığım tespitin doğruluğu soru-cevapların yayınlanmasıyla ortaya çıktı ama seviyenin buralara ineceğini de düşünmemiştim.
Hala Odakule'yi komple restorasyona sokacağını zanneden onlarca insan var. :)

Ben sorunun kapsamının dışına çıkmadan soruyu anlamaya çalışmaktan bahsetmiştim.

Bu arada III. Milli Mimarlık Akımını başlatmak isteyen kardeşime buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Gerçi 18 yaşında da olsa, mesleki jargona hakim olmasa da, ilgilendiği bir alan olduğu için okuduğunu anlayabilmiş olmasını beklerdim ama, yine de heyecanı için ona saygılarımı sunuyorum. Bu yarışmaya katılamasan da sen benim gönlümdeki birincisin.
 
Özgür Savaş Özer / 14 Kasım 2018, 15:55
Albert Einstein'a atfedilen sözde der ki; "Bana bir soru ve çözmem için 1 saat süre verilse, ilk 45 dakikayı soruyu anlamaya, sonraki 10 dakikayı çözüm yolu üretmeye, son 5 dakikayı da çözüme ayırırım."
Herhalde bu yarışmada verilen 3 ayın da ilk 2 ayını yarışmanın konusunun ne olduğunu anlamaya, sonraki 20 gününü çözüm yolu üretmeye, son 10 günü de projeyi yapmaya ayıracağız.

Ama güzel, iyi yarışma. Bir kere ihtiyaç programı yok. Bizim Türkiye'de katılınacak en güzel yarışma türü. Yazılı bir fonksiyon listesi olmayan, yarı fikir projesi tadında yarışma. İhtiyaç programı olan yarışmayı yapmayı biz beceremiyoruz, böylesi çok daha uygun.
 
 
SONA ERDİ
Künye
Başlangıç: 12 Kasım 2018
Bitiş: 12 Şubat 2019 17:00
Kent: İstanbul
Adres: Odakule, Meşrutiyet Cad. No: 63 Beyoğlu - İstanbul
Tel: 0212 252 29 00
Dokümanlar

Şartname
Katılım Belgesi