+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Cami Tasarımı Fikir Yarışması

1 Ocak 2019, 13:08
  defa okundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen "Cami Tasarımı Fikir Yarışması"na proje teslimi için son tarih 10 Nisan 2019.

Cami Tasarımı Fikir Yarışması

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi üzerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. maddesi ile "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık, mühendislik, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği bir fikir yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Camiler, gerek toplumsal hayatın içindeki yerleri, gerekse kutsal ve mistik sembol niteliği taşımaları açısından çok önemli yapı türlerindendir.

Zengin İslam mimarlık geleneğinde camiler, ibadethanenin sosyal hayatın merkezinde yer almasını sağlayacak donatılar, farklı işlevlerle birlikte ele alınmış, ulaşım, iklim, topografya, malzeme, insan ölçeği önemle gözetilmiş, inşaa edilen mekânın strüktür, sembolizm ve oran meseleleri ele alınmış, taş, tuğla, ahşap ve benzer malzemeler kullanılarak oluşturulan strüktürel elemanların tezyiniliği yanında çeşitli satıh düzenleme imkanları, bezeme, hat kullanımı, tabii, suni aydınlatma ile zenginleştirilerek caminin sosyal ve dini ruhunu yansıtan pek çok ibadethane mekanı oluşturulmuştur.

Ülkemiz cami mimarisinde çok zengin bir tarihi birikime sahip olmasına karşın günümüzde, eskinin çoğunlukla başarısız taklidinden veya kimliksiz tasarımlardan öteye geçilemeyip beklentiler karşılanamamıştır. Bu nedenle, önerilecek camiler bir yönüyle geleneksel tecrübeyi içselleştiren, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, aynı zamanda günümüzün imkânlarını da kullanan bir tasarım yaklaşımı ile ele alınabilir.

Yarışmanın amacı İslam dinin ibadethane mekanı olan camilerin, çeşitli yan işlevler ile desteklenmiş bir odak olmasına yönelik fikirlerin paylaşımının sağlanmasıdır.

Camilerin;

 • Kent ve kentli ile olan ilişkileri göz önünde bulundurularak, bölgenin tarihi ve mimari dokusuna, açık ve kapalı mekanlara, doğal ve yapılı peyzaja uygun olması,
 • Yarışmanın özendireceği tasarım yaklaşımının geleneksel cami mimarimizin birey üzerinde bıraktığı ferahlık, yalınlık, tevazu ve huzur gibi insani hallerin oluşumunu önemseyen mekânsal çözümlemeleri hedeflerken; çağımızın teknolojik gelişmelerine uygun yapısal ve işlevsel yenilikleri de içermesi,
 • Kadın, engelli, yaşlı, genç ve çocuklar tarafından ulaşılabilir, güvenli ve konforlu bir şekilde kullanılabilen, estetik, sağlamlık ve ekonomiyi de gözeten bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir.


YARIŞMA YERİ

Yarışmacıların topografya iklim ve çevresel koşullarını dikkate alabilmeleri için Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde seçilen tasarım alanları şartname ekinde belirtilmiştir. Yarışmacıların yer görme zorunluluğu yoktur.

YARIŞMANIN KATEGORİLERİ

Yarışma 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir:

1.Kategori: 200 kişilik cami
2.Kategori: 1000 kişilik cami

Her iki büyüklükteki cami, kendi kategorisinde değerlendirilerek ödül alacaktır. Yarışmacılar, seçtikleri bir kategoride veya ayrıca şartname bedeli ödemek ve farklı bir rumuz belirlemek şartı ile birden fazla kategoride yarışmaya katılabilirler.

BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 100 TL'yi (Yüz Türk Lirası) EFT MERKEZ BANKASI İLBANK IBAN TR 6300 0040 0001 9330 0009 9999 nolu hesabına, "Cami Tasarımı Fikir Yarışması Katılım Bedeli, ..... Kategori " notuyla yatırmaları, bankadan ekip başına ait T.C. kimlik numarasının yer aldığı dekont almaları gerekmektedir.

Bankadan alınacak olan dekontun adres zarfı içerisine konularak projeler ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

Şartname almak için son tarih 10.04.2019 saat 17.00'dır.

Yarışma şartname ve eklerine www.camitasarimi.com web adresinden ulaşılabilir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Fatma VARANK- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı
 • Banu ASLAN CAN- Yapı İşleri Genel Müdürü
 • Yusuf BÜYÜK- İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü
 • Haydar BEKİROĞLU- Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü


ASİL JÜRİ

 • Hacı Mehmet GÜNER- Mimar
 • Sami KALFAOĞLU- Y.Mimar (Konya Teknik Üniversitesi)
 • Mahmut Sami KİRAZOĞLU – Y. Mimar
 • Emine ÖĞÜN –Mimar
 • Dr.Ali Uzay PEKER – Mimarlık Tarihçisi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Mustafa Levent SUNGUR- İnşaat Mühendisi
 • Metin TEKİN- İnşaat Mühendisi


YEDEK JÜRİ

 • Murat AKINBİNGÖL- Y. Mimar
 • Dr. Alidost ERTUĞRUL - Y.Mimar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
 • Dursun DUYAR - İnşaat mühendisi
 • Bilgin KÖSEOĞLU – İnşaat Y. Mühendisi


RAPORTÖRLER

 • Ali Rıza DEMİREL- Şehir ve Bölge Plancısı
 • İlknur TEKİN – Mimar
 • Muhammet S. YAYLALI- Mimar


R
APORTÖR YARDIMCILARI

 • Umut AYANOĞLU- Mimar
 • Filiz ÇELEBİ- Y.Mimar
 • Berna ÇENGEL KOÇ – Mimar
 • Gökhan DOĞAN- Uzman
 • Özlem DURAN- Y. Mimar
 • Muhammet KORKMAZ-Mimar
 • Nurcan ÖZCAN- Mimar
 • Ferdi TAĞA – Uzman


Not: Asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörler soyadı harf sırasına göre sıralanmıştır.

SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar, 27.01.2019 günü saat 17.00'ye kadar yarışmaya ait soruları [email protected] eposta adresine ileteceklerdir. (e-posta dışında başka şekilde iletilecek sorulara yanıt verilmeyecektir) Sorular ve cevapları yarışma dokümanı niteliğindedir. Soruların cevapları yarışma web sitesinde yayınlandıktan sonra yarışma şartnamesinde herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değildir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı : 28.12.2018
 • Sorular için son gün : 27.01.2019
 • Cevapların İlanı : 12.02.2019
 • Proje Teslim Tarihi : 10.04.2019
 • Jüri Toplanma Tarihi : 18.04.2019
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi : 03.05.2019
 • Kolokyum ve Sergi Tarihi : www.camitasarimi.com web adresinde ilan edilecektir.


SONUÇLARIN İLANI

Yarışmanın sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete'de ve yarışma web sitesinde ilan edilecek ayrıca jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara gönderilecektir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen projelere, her ölçekteki cami için 3'er adet ödül, 3'er adet mansiyon ve 2'şer adet satınalma olmak üzere 16 adet ödül verilecektir.

200 KİŞİLİK CAMİ İÇİN

ÖDÜLLER

 • 1.ÖDÜL (NET) : 90.000-TL
 • 2.ÖDÜL (NET) : 70.000-TL
 • 3.ÖDÜL (NET) : 50.000 -TL


MANSİYONLAR

 • MANSİYON (NET) : 25.000-TL
 • MANSİYON (NET) : 25.000-TL
 • MANSİYON (NET) : 25.000-TL


SATINALMA

 • SATINALMA (NET) : 20.000-TL
 • SATINALMA (NET) : 20.000-TL


1000 KİŞİLİK CAMİ İÇİN

ÖDÜLLER

 • 1.ÖDÜL (NET) : 110.000-TL
 • 2.ÖDÜL (NET) : 80.000-TL
 • 3.ÖDÜL (NET) : 60.000-TL


MANSİYONLAR

 • MANSİYON (NET) : 35.000-TL
 • MANSİYON (NET) : 35.000-TL
 • MANSİYON (NET) : 35.000-TL


SATINALMA

 • SATINALMA (NET) : 20.000-TL
 • SATINALMA (NET) : 20.000-TL


Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre yukarıda yazılı ödüller sonucun Resmi Gazete ile ilanından en geç bir ay sonra yarışmacılara net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip başının banka hesabına yapılacaktır.

SERGİ ve KOLOKYUM

Yarışma sonuçlarının ilanını takiben, yarışmanın ödül töreni, kolokyum ve sergisine ilişkin yer ve tarih bilgileri yarışmanın www.camitasarimi.com web sitesinde duyurulacaktır. Yarışmaya katılan tüm projeler duyurulan tarihten itibaren Ankara'da sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır.

İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9.km No:278 Çankaya / Ankara
Telefon Numarası: 0(312) 410 10 00 - 0(312) 480 08 10
Adı: İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Adresi: Ziraat mah. 657.sk No:14 Altındağ / ANKARA
Telefon Numarası: 0(312) 303 30 00 - 0(312) 303 35 09

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!
eflatun yakubev / 18 Şubat 2019, 16:58
Öğrenciler ve yabancı uyruklular sadece yardımcı olarak girebiliyormuş bu hiç iyi olmadı.
 
sadettin / 16 Şubat 2019, 00:45
Şartnamede "Öğrenciler ekipte ancak “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler." diye bir madde var. Neden böyle bir şey düşünüldü acaba? Öğrenci fikirleri çoğu zaman daha parlak olmuştur.
 
Mustafa kemal arslan / 12 Şubat 2019, 09:26
Yarışma ile ilgili soru ve cevaplar yayınlanmış. https://goo.gl/RYVhEB
 
mehmet aslan / 5 Şubat 2019, 13:50
Linkte verilen ek dosyalara ulaşamama sebebi nedir? Bilgisi olan var mı?
 
Aktan Acar / 5 Şubat 2019, 13:38
Aşağıda "aktan acar" kullanıcı adıyla yapılan yorumlar bana ait değil. İsim benzerliği olduğunu düşünüyorum.
 
erhan kalıpçı / 1 Şubat 2019, 12:43
Yarışmayı düzenleyen idareler arasında ilbank olsa da çevre ve şehircilik bakanlığının asıl düzenleyen idare olduğu belli. Daha önceki ilbank yarışmalarında oda üyeliği istenmiyordu. Bu yarışmada oda üyeliği istenmesi bence isabet olmuş. Çünkü ilbank yarışmalarında sergideki projelerde niteliğin zayıf olduğu görülüyordu bu yarışmada nicelikten ziyade niteliğe önem verildiği oda üyeliği istenmesinden maket istenmesinden belli.
 
oguz han ozturk / 9 Ocak 2019, 17:50
Bence sansasyonel ödülden kasıt, ödül alacak projelerin yaratacağı tartışmayı vurgulamak.. para ödülünden bahsetmemiş arkadaş.
 
aktan acar / 9 Ocak 2019, 13:52
İlk başta yarışma için verilen ödülleri ben de sansasyonel bulmuştum ancak tüm şartnameyi iki kez okudum. ihtiyaç programlarını ve yarışma için verilen yerlerin autocadlerini de inceledim. O kadar kolay bir yarışma değil. Böyle bir yarışmaya da 5bin 10bin ödül veremezsiniz.
 
olog the troll / 9 Ocak 2019, 13:06
Brace yourself, sansasyonel ödüllü cami projeleri are coming.
 
Kitsch Hunter / 9 Ocak 2019, 12:59
Bana çok malzeme çıkacak gibi görünüyor.Saldırın aslanlarım! Yağmur oluklarından Selçuklu'nuz , korkuluklardan Osmanlı'nız , rüzgarlıklardan Danişmendli'niz, güneş kırıcılardan Mengücekli'niz eksik olmasın.Gazanız mübarek ola!
 
Tüm Yorumları Göster
 
Kayıt için SON 18 GÜN
Künye
Başlangıç: 28 Aralık 2018
Bitiş: 10 Nisan 2019
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9.km No:278 Çankaya - Ankara
Tel: 0312 410 10 00
Dokümanlar

Şartname
200 Kişilik Cami Yeri
1000 Kişilik Cami Yeri